Kunde:
Min julehilsen 1987

Produkt:
»Slip 1988 løs« som
pusle-tanke-spil