Kunde:
Min julehilsen 1988

Produkt:
Til-og-Fra kort med modtagernavn som rebusser