Kunde:
Sparekassen Lolland

Produkt:
TV-reklame vedr. billÄn