Kunde:
Statens Bibliotekstjeneste
Vedbæk Bibliotek
Gellerup Bibliotek
Kolding Bibliotek
Det nordjyske Landsbibliotek
Central Biblioteket, Nyk. F.
Møns Folkebibliotek

Produkt:
Interaktivt multimedie program
»Sådan bruger du børnebiblioteket«