Kunde:
STS -
Storstrøms Trafikselssakb

Produkt:
Logo til Servicebusser