Kunde:
STS - Storstrøms Trafikselskab

Produkt:
Busdesign