Kunde:
Børnebibliotekerne
Storstrøms Amt

Produkt:
Brochurer/undervisnings-
materiale vedr. website med
interaktiv biblioteksorientering