Kunde:
Møn Kommune

Produkt:
Husstandsomdelt folder
med orientering om
kommunens budget