Kunde:
Min julehilsen 1994

Produkt:
Julehilsen med stereogram
indeholdende et "skjult" motiv