Kunde:
STS - Storstrøms Trafikselskab

Produkt:
Design IC-busser